Yetkisi Polis Adı Bekçi

Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi veren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda  dün gece kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre bekçiler kimlik sorabilecek ve araçları durdurabilecek.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen, bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi veren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Bekçilerin adaylarında aranacak şartlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Bekçilik aday süresi iki yıldan fazla olamayacak.

Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.

Bekçiler görevlerini yerine getirirken kendisinin bekçi olduğunu gösteren belgeyi gösterdikten sonra durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirerek durdurma sebebine ilişkin soru sorabilecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde konuşan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, “bekçilerin, partizanca bir atama yöntemiyle işe alınmasının kuşkulara yol açacağını” söyledi.

Kimlerin, hangi kıstaslarla bekçileri işe alacağının araştırılması gerektiğini söyleyen Çelik, “Bekçi alımında kariyer ve liyakat gözetilecek mi? Bunlar bilinmemektedir. Paramiliter bir örgüt mü oluşturuluyor veya bekçilik yerel jurnalcilik olarak mı kuruluyor? İktidar tüm bunları cevaplayarak kamuoyunu ikna etmelidir” diye konuştu.

Bekçilerin, vali ve kaymakamlarca, objektif kriterlere uygun olarak sınavla işe alınabilmesi önerisinde bulunan Çelik, “Siyasi müdahale asla olmamalı. ‘Partinin silahlı örgütü’ algısı yaratılmamalı. Bu şekilde oluşturulacak bekçilik kurumu ülkemiz için fevkalade yararlı olacaktır” dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ise, “bekçilere silah kullanma, üst araması yapma, gösteri ve yürüyüşleri önleme yetkisi” verildiğini belirterek, “Basın açıklaması yaptığımızda, demokratik hakkımızı kullandığımızda karşımızda bu kez de bu sınırsız yetkilere sahip bekçileri göreceğiz” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki toplam polis ve bekçi sayısının, birçok ülkenin ordusundan daha fazla olduğunu kaydeden Taşdemir, “Buna neden ihtiyaç duyuluyor? Bu kadar bol kaynak varsa eğitime, sağlığa kullanılsın” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın