Bizce…

Türkiye siyasi tarihine bakıldığında, sosyal demokrat retorik ve kabullerin 1970’lere kadar bütünsel bir siyasi söylem olarak ortaya konamadığı görülür. Yine  bazı sosyal demokrat ilke ve eylemlerin de cılız bir şekilde, bazı siyasi çevrelerce ve farklı ekonomi- politik görüşlere eklemlenmiş olarak dile getirildiğini söylemek yanlış olmaz.

1970’lerden günümüze gelen bu süreç, bir siyasi düşüncenin bir toprak parçası üzerinde barışçıl bir şekilde kök salıp güçlenmesi için oldukça uzun bir süredir. Buna karşın  Türkiye’nin düzenli aralıklarla geçirdiği askeri ve sivil darbeler, siyasi kısıtlar ve baskılar gibi nedenler sosyal demokrat dünya görüşünün Anadolu topraklarında yayılmasına engel olmuştur.Bu da , sosyal demokrasiye ait olmayan pek çok görüşün, sosyal demokrasi adına dile getirilmesine zemin hazırlamıştır.

Sosyal demokrat bir partinin üyelerinin farklı ideolojik görüşlerin sembollerini ve dilini kullanması; dini/ dinsel olan her hangi bir şeyin, örneğin Genel Merkez’de mescit açılması ya da delegelik sisteminde bir mezhep üyelerinin sadece mezhepsel ortaklıkları esas alarak dayanışma örüntüsü içine girmesi gibi konular, sosyal demokrasi ile bağdaşmayacak ama Türkiye’de sosyal demokrat söylem içinde yer etmiş davranışlara örnek olarak gösterilebilecek konulardır.

Bu nedenle sosyaldemokrat.org bir okul olma iddiasında olmasa bile sosyal demokrasiye ait temel ayrışma noktalarının teori ve pratikler üzerinden tartışılacağı bir yer olma iddiası ile yola çıkmaktadır.

Öte yandan bazı kesimler ülkemizin gündeminin sürekli değiştiğini savunurken biz sosyal demokratlar ülke gündeminin maalesef değişemediğini de bilmekteyiz. Sağ iktidarların sorumlusu olduğu kan, gözyaşı, ayrışma, ölüm, çatışma, rüşvet, hırsızlık oldukça uzun zamandır bu topraklar üzerinde kök salmış ve herkes tarafından açıkça görüldüğü üzere toplumun oransal çoğunluğu tarafından kanıksanmıştır. Gündeme dair değişen tek şey, yukarıda sıraladığımız ana başlıkların içerikleridir. İnsanlar dün Mehmet’in ölümüne üzülürken bugün Ahmet’in ölümüne üzülmektedir. Dün Fatma çalarken bugün Emine çalmakta, rüşvet vermekte ya da almaktadır. Diğer taraftan başta dış politikanın oyun kurucuları, taktikleri sürekli değiştirip içeriği farklılaştırırken/ sınırları yeniden belirlerken; eğitimden sağlığa, spordan, hobilere kadar sosyal demokrat ideoloji ve siyasal söylemler sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetim kademelerinin söyleyebildiği/söyleyemediği kadardır. Oysa belki de yeryüzünde tabandan tavana doğru politika oluşturan/ oluşturması gereken tek siyasal düşünce sistemi sosyal demokrasidir. Ancak sosyal demokratların kendilerini ifade alanlarının sınırlılığı, tartışmanın yapılabileceği salonların/ toplantıların tartışmacılara tamamen ya da kısmen kapatılması, tartışmanın kaldırılması gibi nedenler alttan üste çalışan siyaset süzgecinin çalışmasını engellemektedir. İşte bu noktada sosyaldemokrat.org sosyal demokrasinin siyasi ilke ve sınırlarında konunun tartışılmasını sağlamayı kendisine amaç edinmektedir. Bu anlamda sosyaldemokrat.org pratik siyasetin ideolojik bir yaklaşımla yapılandırıldığı ve öte yandan gündelik olayların da ideolojik bakışla tartışıldığı bir platform olma ülküsünü gütmektedir. Bugün itibariyle yayın hayatına başlayan bu haber sitesinin yegane amacı Türkiye Sosyal Demokratlarının bilgi, paylaşım, tartışma ve ortak akla ulaşma çabalarına katkı sunmak ve sosyal demokrasinin evrensel ilke ve değerlerinin yerel ve günlük politik konuların içine yedirilmesinde ortak tartışma alanlarının  yaratılması olarak tanımlanabilir.

İçinde yaşadığımız bu karanlık günlerin bir an önce son bulması dileğiyle sosyaldemokrat.org‘un Türkiye siyasetine ve sosyal demokrat ideolojiye katkı sağlamasını temenni eder site yönetimi olarak “en ağır eleştirilere evet, en hafif hakaretlere hayır” sloganıyla yayın hayatımıza başladığımızı yüreği solda olan tüm yurttaşlara bildiririz.

Güzel bir geleceği olsun…

Bir cevap yazın